Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

ΕΚΤ: Ζητά μεγαλύτερες προβλέψεις για τα «κόκκινα δάνεια»

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Την εξοικονόμηση Κεφαλαίων ώστε να καλύπτουν προληπτικά το 100% των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ζητά απ' τις τράπεζες της Ευρωζώνης το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων που έθεσε σήμερα στη δημόσια διαβούλευση η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με αυτό από 1η Ιανουαρίου, όταν και θα υιοθετηθεί το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 9 (IFRS 9), η ΕΚΤ θα δώσει στις τράπεζες δύο χρόνια για να εξοικονομήσουν τα κεφάλαια αυτά και επτά χρόνια για να αντιμετωπίσει τα «κόκκινα δάνεια» μέσω ρυθμίσεων, πωλήσεων και εκποιήσεων.

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, εκτιμάται ότι θα πλήξουν περισσότερο τις τράπεζες της Ελλάδας και της Ιταλίας που έχουν μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημειώνεται πάντως ότι τα νέα μέτρα δεν θα ισχύσουν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα έχουν καταγραφεί ως το τέλος του 2017 και τα οποία στο σύνολο της Ευρωζώνης ξεπερνούν το 1 τρισ ευρώ. Θα αφορούν δάνεια που θα καταγραφούν ως μη εξυπηρετούμενα από 1/1/2018.

Όπως εξάλλου αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ:

«Οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων ΜΕΔ έπειτα από 2 έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο.

Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις.

Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Προτείνεται το σχέδιο συμπληρώματος να ισχύει για τα νέα ΜΕΔ. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα ΜΕΔ, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να υποβάλουν το α΄ εξάμηνο του έτους στρατηγικές για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων τους μείωσης των ΜΕΔ.

Πολλές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν υποβάλει αξιόπιστες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μείωσης. Ωστόσο, για ορισμένες τράπεζες απαιτούνται ακόμη ορισμένες βελτιώσεις. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη μείωση των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων για τα αποθέματα ΜΕΔ, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά τις στρατηγικές για τα ΜΕΔ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις σκέψεις της για περαιτέρω πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση του υφιστάμενου αποθέματος των ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων».

Ακολουθεί το συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ακολουθεί έγγραφο με συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω απ' το νέο πλαίσιο

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required