Γενικός Δείκτης:765.35-0.05%
EUR/USD: 1.17

Alpha Bank: Χρηματοδότηση 250 εκατ. δολ. μέσω τιτλοποίησης ναυτιλιακών απαιτήσεων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη συναλλαγή χρηματοδοτήσεως ύψους USD 250 εκατ., μέσω τιτλοποιήσεως ναυτιλιακών απαιτήσεων σε συνεργασία με τη Citi, σε συνέχεια της αρχικής εκδόσεως τιτλοποιήσεως ναυτιλιακών δανείων ύψους USD 500 εκατ. το 2014. 

Η συναλλαγή αφορά σε τετραετή χρηματοδότηση σε δολλάρια άνευ δικαιώματος αναγωγής, διαθέτει καινοτόμο δομή και είναι μία από τις ελάχιστες συναλλαγές στην αγορά των ναυτιλιακών δανείων σε διεθνές επίπεδο. 

Όπως επισημαίνεται σχετικά, ως η μοναδική συναλλαγή τιτλοποιήσεως ναυτιλιακών απαιτήσεων που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών στην Alpha Bank και στην πελατειακή της βάση που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και αποδεικνύει την ικανότητα των δύο αντισυμβαλλομένων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών. 

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: "Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της νέας συναλλαγής χρηματοδοτήσεως, σε συνεργασία
με έναν κορυφαίο διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό, επιβεβαιώνει εκ νέου την ικανότητα της Alpha Bank να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης  για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία".

 Ο EMEA Head of Markets and Securities Services της Citi, κ. Leonardo Arduini δήλωσε: "Η συναλλαγή αυτή τονίζει την ισχυρή και συνεχή δέσμευση της Citi προς την Alpha Bank
και άλλους κύριους συνεργάτες του χρηματοοικονομικού τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη και επίτευξη καινοτόμων λύσεων για τη ναυτιλιακή αγορά".

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required