Γενικός Δείκτης:766.64-0.92%
EUR/USD: 1.16

Περισσότερες οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων θέλει η Alpha Bank

  • ( UPD -21/03/2018 10:05 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Τη συνέχιση του προγράμματος αποχωρήσεως προσωπικού και φέτος αποφάσισε το ΔΣ της Alpha Bank όπως προκύπτει απ' τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Μάλιστα η τράπεζα έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 92,719 εκατ. ευρώ, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη απ' όσα Κεφάλαια έχει χρησιμοποιήσει για τις αποχωρήσεις υπαλλήλων κατά τα προηγούμενα έτη.

Η τράπεζα αναφέρει χαρακτηριστικά στις οικονομικές της καταστάσεις:

«Tο 2015 στο πλαίσιο υλοποιήσεως του επικαιροποιηµένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως, η Τράπεζα δεσµεύτηκε να προβεί σε περαιτέρω µείωση της δυνάµεως Προσωπικού της στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων και µη τραπεζικών θυγατρικών εταιριών), ώστε να αριθµεί κατά µέγιστο 9.504 εργαζοµένους έως το έτος 2017.

Η Τράπεζα, έχοντας αναλάβει τις ως άνω δεσµεύσεις και έχοντας λάβει σχετικές αποφάσεις για την υλοποίησή τους, προέβη κατά την 31.12.2015 στο σχηµατισµό προβλέψεως ποσού € 64.300. Τα έτη 2016 και 2017 χρησιµοποιήθηκαν ποσά € 35.262 και €18.457 αντιστοίχως από την εν λόγω πρόβλεψη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου για την περίοδο 2017-2019, η Τράπεζα µε την εκπόνηση Στρατηγικών Εργων Αναδιαρθρώσεως προσβλέπει σε βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, σε µείωση του λειτουργικού κόστους, σε ψηφιακό µετασχηµατισµό και σε αξιοποίηση νέων λύσεων και υποδοµών. Για την αντιµετώπιση της εύλογης ανάγκης µείωσης της δυνάµεως του Προσωπικού συνεπεία της αναδιοργανώσεως και της απαιτούµενης ανακατανοµής ρόλων και αρµοδιοτήτων, εντός του δ΄τριµήνου 2017, αποφασίσθηκε η συνέχιση του προγράµµατος αποχωρήσεως προσωπικού και σχηµατίσθηκε νέα πρόβλεψη ποσού € 92.719. Την 31.12.2017 το υπόλοιπό της προβλέψεως για την υλοποίηση του προγράµµατος αποχωρήσεως προσωπικού ανέρχεται σε € 103.300».

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Ομίλου

amoivesAlpha

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στον Όµιλο κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε 11.727 (31.12.2016: 12.699) άτοµα. Εξ αυτών 8.667 (31.12.2016: 8.881) άτοµα εργάζονται στο εσωτερικό και 3.060 (31.12.2016: 3.818) άτοµα εργάζονται στο εξωτερικό.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required