Γενικός Δείκτης:725.56-0.81%
EUR/USD: 1.1187

Πώς η UBS έδωσε το «φιλί της ζωής» στις τράπεζες

  • Print
Προσθήκη σχολίου

του Δημήτρη Παφίλα

Το «φιλί της ζωής» έδωσε ουσιαστικά στις ελληνικές τράπεζες η έκθεση της UBS, καθώς απέκλεισε οποιαδήποτε ανακεφαλαιοποίηση λόγω της μεταφοράς προβληματικών δανείων σε ειδικά οχήματα SPV’S.

Μπορεί να υπολογίζει σε 6 δισ. ευρώ τις κεφαλαιακές επιδράσεις στις τέσσερις τράπεζες, ωστόσο θεωρεί ότι, οι τρεις από αυτές έχουν τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουν τους ισολογισμούς δίχως να προκαλέσουν κεφαλαιακά ελλείμματα.

Αν και η UBS απέκλεισε την ανακεφαλαιοποίηση μόνο για τις τρεις τράπεζες ( Αlpha bank, Eurobank, Εθνική), η αναφορά για κεφαλαιακό έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι ανησυχητική, καθώς η Τράπεζα εξετάζει την κεφαλαιακή της ενίσχυση είτε μέσω ομόλογου, είτε μέσω πώλησης δανείων.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Δείκτης CET1 θα πέσει στο 11%, και θεωρεί ότι θα ενισχυθεί από εσωτερική κεφαλαιακή παραγωγή.

Τo σήμα αγορών που έδωσε με εκτενή έκθεση (109 σελίδες) της η UBS για Alpha Βank και Εurobank και η αναφορά ασφαλείας για τις τρεις συστημικές τράπεζες, πλην Πειραιώς, αναγκάζει τους ξένους επενδυτές να ξανακοιτάξουν την Ελλάδα, έστω και η εμπειρία τους είναι τραυματική λόγω των τριών ανακεφαλαιοποιήσεων και της μεγάλης απίσχανσης της αξίας των μετοχών (Dilution).

Συγκεκριμένα, στην έκθεση με τίτλο «Η παλίρροια αυξάνεται, αλλά δεν θα ανυψωθούν όλες οι βάρκες», η Ελβετική Τράπεζα επισημαίνει ότι, η συμμετοχή στα ειδικά σχήματα κόκκινων δανείων SPV’S θα οδηγήσει σε ζημιές όλον τον κλάδο, αλλά τα ρίσκα κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι «σβησμένα» για Alpha Βank, Εurobank, Εθνική (πλην Πειραιώς). Και οι λόγοι τα κεφαλαιακά αποθέματα σε Alpha bank και Εθνική ή οι εξωτερικά ενισχυμένοι Δείκτες (Eurobank).

Τα SPV’S δεν προκαλούν ανακεφαλαιοποίηση – Η περίπτωση της Πειραιώς

Σε ερώτημα της UBS αν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝPEs) θα προκαλέσουν μια ακόμα ανακεφαλαιοποίηση στον κλάδο, η UBS απαντά ότι, αυτό δεν βρίσκεται στο βασικό της σενάριο.

Ακόμη και στο πλαίσιο περισσότερων επιθετικών στόχων στα  NPEs και σε ένα επιταχυνόμενο καθάρισμα του βιβλίου δανείων, η UBS θεωρεί ότι, οι κεφαλαιακές θέσεις σε Alpha Βank, Εurobank και Εθνική είναι αρκετά άνετες για να απορροφήσουν κεφαλαιακές ζημιές συνδεόμενες με την μεταφορά δανείων στα ειδικά οχήματα, ή και μεγαλύτερες του αναμενομένου προβλέψεις κάτω από τα stress tests της UBS.

Η τελευταία θεωρεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι σημαντικά εκτεθειμένη σε μια πιθανή αύξηση κεφαλαίου μπροστά από άκαμπτες ασκήσεις των NPEs, δεδομένων του ορίου της κεφαλαιακής της επάρκειας και του δεύτερου ψηλότερου Δείκτη στα NPEs. H UBS εκτιμά ότι η συνδυασμένη κεφαλαιακή επίδραση της μεταφοράς των δανείων είναι για τις 4 τράπεζες στα 6 δισ. ευρώ

Στο 1,27 η τιμή – στόχος για Alpha Βank - Upside 2,49, downside 0,13

H τιμή-στόχος για την Alpha bank είναι 1,27 ευρώ, ωστόσο το ανοδικό σενάριο της τράπεζας φθάνει έως τα 2,49 ευρώ. Σ αυτό το σενάριο το κόστος του ρίσκου θα πέσει κατά 108 μονάδες βάσης την περίοδο 2019 -2023 εξαιτίας μιας επιταχυνόμενης μείωσης των NPEs σε συνδυασμό με ραγδαία μείωση των νέων συρρικνωμένων εσόδων αύξηση των εισροών από νέα δάνεια.

Ένα πιο δυνατό από ό,τι αναμένεται μακροοικονομικό περιβάλλον ανάκαμψης θα υποστηρίξει μια αναστροφή στα έσοδα ( καθαρά επιτοκιακά περιθώρια ). Μάλιστα η απόδοση στα ενσώματα κεφάλαια ( ROTE ) ή ίδια κεφάλαια υπολογίζεται στο 9,5% εξ ου και η τιμή των 2,49 ευρώ. Αντίθετα, στην τιμή των 0,13 ευρώ υπολογίζει ότι το κεφαλαιακό έλλειμμα θα είναι 300 εκατ. ευρώ.

Στο 0,78 η τιμή – στόχος για Εurobank- Upside 1,28, downside 0,14

Το ανοδικό σενάριο τιμής (upside) για την Eurobank είναι 1,28 ευρώ.

Σε αυτό το σενάριο η κεφαλαιακή επίδραση από την μεταφορά των δανείων στα SPV θα είναι λιγότερη απο 1,2 δισ. ευρώ και δίχως μη αναμενόμενες ζημιές προβλέψεων θα οδηγήσουν την μείωση κόστους κατά 51 μονάδες βάσης. Η δε απόδοση ενσώματων κεφαλαίων θα είναι 13% στην τιμή των 1,28 ευρώ.

Στο βασικό σενάριο των 0,78 ευρώ, η Ελβετική Τράπεζα θεωρεί ότι η σταδιακή μείωση του κόστους ρίσκου θα είναι μικρότερη των 120 μονάδων βάσης, εξαιτίας της μεταφοράς δανείων και των μακροοικονομικών συνθηκών για τα NPE. H απόδοση ιδίων κεφαλαίων σ αυτό το σενάριο φθάνει στο 10,8% μέχρι το 2023. Στο αρνητικό σενάριο μιας πιο αδύναμης ανάκαμψης στην Ελλάδα, το κεφαλαιακό έλλειμμα υπολογίζεται στα 600 εκατ.ευρώ και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κάτω απο 7% οδηγεί στην χαμηλή τιμή των 0,14 ευρώ.

Στο 1,15 η τιμή – στόχος για Εθνική- Upside 2,01, downside 0,36

Στο ανοδικό σενάριο τιμής για την Εθνική Τράπεζα στα 2,01 ευρώ μια επιτυχημένη εκτέλεση της επιταχυνόμενης μείωσης των NPE και χωρίς ζημιές από προβλέψεις σε συνδυασμό από ραγδαία μείωση σε νέες συρρικνωμένες εισροές δανείων, θα οδηγήσει την μείωση του κόστους κατά 50 μονάδες βάσης.

Η απόδοση ίδιων κεφαλαίων θα είναι 7% μέχρι το 2023. Στο σενάριο των 1,15 ευρώ, η μείωση του κόστους ρίσκου θα είναι κατά 70 μονάδες βάσης λόγω των οχημάτων και των μακροοικονομικών συνθήκων για τα κόκκινα δάνεια. Στο κακό σενάριο, η απόδοση κεφαλαίων θα είναι πολύ χαμηλή, μόλις 4% με περιορισμένες επιλογές στην δευτερογενή αγορά δανείων, εξ ου και η τιμή των 0,36 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Tιμή - στόχος 0,48 ευρώ, upside 1,30, downside 0,02

Στο ανοδικό σενάριο η Τράπεζα Πειραιώς θα μειώσει το κόστος ρίσκου κατά 80 μονάδες βάσης με επιτυχημένη εκτέλεση της διάθεσης των ΝPE και ουσιώδη θεραπεία των προηγούμενων αναδιαρθρώσεων.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων σ αυτή την περίπτωση θα είναι 10% μέχρι το 2023, εξ ου και η τιμή των 1,30 ευρώ. Στο βασικό σενάριο των 0,.48 ευρώ, η μείωση του κόστους ρίσκου θα είναι 88 μονάδες βάσης με τα σχήματα και τις μακροοικονομικές συνθήκες για τα NPE και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 9,1%.

Στο κακό σενάριο των 0,02 ευρώ, το κεφαλαιακό έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο από το βασικό σενάριο (1,6 δισ. ευρώ ) και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κάτω από 6%.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required