Ενέργεια & Περιβάλλον

«Αιολική Βερμίου»: «Πράσινο» από το ΥΠΕΝ στο mega project των 350 εκατ. ευρώ

  • Σταύρος Γριμάνης


Η απόφαση έγκρισης της τροποποιημένης ΑΕΠΟ με μείωση της συνολικής ισχύος από 465 MW σε 315 MW, των αιολικών πάρκων από 7 σε 5 και των ανεμογεννητριών από 155 σε 70

Μετά από έντονες διεργασίες που διήρκεσαν μήνες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας άναψε το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του mega project της «Αιολική Βερμίου» που προβλέπει, με βάση την τροποποιημένη ΑΕΠΟ, τη δημιουργία συστάδας αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 315 MW.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, το ΥΠΕΝ με χθεσινή απόφαση ενέκρινε την τροποποίηση και αναδιατύπωση της ΑΕΠΟ του έργου: ‘‘Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 315 MW στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας & Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)’’, της εταιρείας ‘Αιολική Βερμίου Α.Ε.’».

Έτσι, μετά από προσπάθειες σχεδόν 13 ετών, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της επένδυσης η οποία υπολογίζεται στα 350 εκατ. ευρώ.

Η Αιολική Βερμίου (Πρόεδρος ο Κ. Φιλιππίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Π. Λαδακάκος και Γραμματέας ο Π. Παπασταματίου)με μετόχους την EN.TE.KA και το αμερικανικό fund Quadum Energy Partners, ετοιμάζεται να μπει στην κατασκευαστική φάση του έργου, ενώ το προηγούμενο διάστημα δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια των ανεμογεννητριών (της εταιρείας Nordex) και για τα έργα υποδομής. Εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση του project θα απαιτηθούν ενάμισι με δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τέλη του 2023.

Τι προβλέπει η νέα ΑΕΠΟ

Με βάση τη νέα ΑΕΠΟ προβλέπεται η μείωση της συνολικής ισχύος του έργου από 465 MW σε 315 MW, των αιολικών πάρκων από 7 σε 5 και του αριθμού των ανεμογεννητριών από 155 σε 70 (μείωση 55%).

Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι με τα διαδοχικά υπομνήματα του φορέα του έργου, τεκμηριώνεται επαρκώς ότι οι αντιρρήσεις και τα ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της ΜΠΕ εξετάστηκαν, αξιολογήθηκαν και καλύπτονται από τις προβλέψεις της περιβαλλοντικής μελέτης (ΜΠΕ) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Α.Σ.Π.Η.Ε. συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 315 MW στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας και Νάουσας, Ημαθίας και του Δήμου Εορδαίας, Κοζάνης και θα αποτελείται από τα ακόλουθα 5 αιολικά πάρκα:

  1. Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 40,5 MW στη θέση Βέρμιο ΙΙ (Κρυονέρι), Δήμων Βέροιας, Νάουσας & Εορδαίας, Π.Ε. Ημαθίας.
  2. Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 36 MW στη θέση Βέρμιο ΙV (Στουρνάρι), Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας
  3. Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 40,5 MW στη θέση Βέρμιο V (Πύργος – Μαγούλα), Δήμων Βέροιας & Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
  4. Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 31,5 MW στη θέση Βέρμιο VI (Ξεροβούνι), Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
  5. Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 166,5 MW στη θέση Βέρμιο (Γκιώνα – Μπουρίκα – Παναγίτσα – Σπανός), Δήμων Νάουσας & Εορδαίας, Π.Ε. Ημαθίας & Κοζάνης.

Τα πέντε αιολικά πάρκα θα περιλαμβάνουν 70 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 4,5 ΜW η κάθε μία, εκ των οποίων οι 13 θα εγκατασταθούν εντός ή κοντά στο όριο γειτνιάζουσας περιοχής Natura.

O τύπος των Α/Γ είναι NORDEX N-155 4500 kW, με συνολικό ύψος από 185,5 μ. έως 197,5 μ. και διάμετρο ρότορα 155 μ.

Το αιολικό πάρκο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και η ηλεκτρική διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειων γραμμών Μέσης Τάσης 33 kV που θα εκκινούν από το σύνολο των ανεμογεννητριών και αφού ομαδοποιηθούν σε κλάδους θα καταλήγουν σε νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) 33/400 kV στη θέση «Βοσκότοπος» του Δήμου Εορδαίας. Από το ΚΥΤ θα αναχωρεί νέα Γραμμή Μεταφοράς 400 kV μήκους 7,6 χλμ, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Εορδαίας για την έγχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται βελτίωση 61,6 χλμ υφιστάμενης δασικής οδοποιίας, κατασκευή 77,4 χλμ νέας οδοποιίας, κατασκευή 11 χλμ δρόμων πρόσβασης στις θέσεις εγκατάστασης των πυλώνων της γραμμής των 400 kV, που είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών και την κατασκευή ενός οικίσκου ελέγχου.