Κουβέλης από το Βόλο: Πλεονασματικά τα 10 μεγάλα περιφερειακά λιμάνια

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές και για το Βόλο»