Αποτελέσματα για:

ΓΣΕΕ

Οι φορείς ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει «μέτρα στήριξης και όχι καταστροφής», διαφορετικά οι φορολογούμενοι «θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους που βασίζονται σε προϋποθέσεις που σήμερα δεν υφίστανται»

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018»

Απόρρητο Απόρρητο