Αποτελέσματα για:

Γαλλία

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γαλλική Πρεσβεία της Αθήνας, ο Global CEO της Naval Group, Pierre-Eric Pommellet επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Naval Group, να προσφέρει την καλύτερη λύση για τις ελληνικές ανάγκες και, παράλληλα, να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων

Απόρρητο Απόρρητο