Αποτελέσματα για:

����.��.��.��

Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,10 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,30 ευρώ έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές

Οι τιμές διαμορφώνονται διαμορφώνονται άνω των 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα – Ο Nord Stream 1, ο μεγαλύτερος αγωγός αερίου στην Ευρώπη, θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τις επόμενες 10 ημέρες, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης –