Αποτελέσματα για:

E���������������� K��������������������

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας ανήλθε ,  το πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2013 στα 41,961 δις δολάρια έναντι 35,890 δις δολάρια το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2012. Το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αύξηση 16,9%. Οι εξαγωγές την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν κατά 2,8% (2012: 61,ο67 δις δολάρια) ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,1% (2012: 96,957 δις δολάρια , 2013: 104,790 δις δολάρια). Τα στοιχεία προέρχονται από την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία.

Παρά το ότι η τουρκική οικονομία ακολουθεί το υπόδειγμα  export-led  από το 2001 , ουσιαστικά οι εισαγωγές της αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές αποδεικνύοντας ότι η οικονομία λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα θεωρητικά υποδείγματα.

Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των τουρκικών προϊόντων είναι η Γερμανία (1,104 δις δολ) , το Ιράκ ( 1,007 δις δολάρια), το ΗΒ (0,686 δις δολάρια) και η Ιταλία (0,577 δις δολάρια).  Αντίστοιχα οι χώρες που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην τουρκική οικονομία είναι  η Κίνα (2,148 δις δολάρια), η Γερμανία (2,148 δις δολάρια) η Ρωσία (1,711 δις δολάρια)και η Ελβετία (1,496 δις δολάρια).
Ο δείκτης κάλυψης  των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε στο 60,0% το 2013 έναντι 63,0% το 2012.
Το 93,2% των εξαγομένων προϊόντων  ανήκουν στην κατηγορία της μεταποίησης , ενώ το 73,9% και το 14,2% των εισαγομένων προϊόντων  αντίστοιχα στα ενδιάμεσα και στα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Γραφική Παράσταση 1.

Πηγή: TURKSTAT
 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας ανήλθε ,  το πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2013 στα 41,961 δις δολάρια έναντι 35,890 δις δολάρια το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2012. Το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αύξηση 16,9%. Οι εξαγωγές την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν κατά 2,8% (2012: 61,ο67 δις δολάρια) ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,1% (2012: 96,957 δις δολάρια , 2013: 104,790 δις δολάρια). Τα στοιχεία προέρχονται από την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία.

Παρά το ότι η τουρκική οικονομία ακολουθεί το υπόδειγμα  export-led  από το 2001 , ουσιαστικά οι εισαγωγές της αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές αποδεικνύοντας ότι η οικονομία λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα θεωρητικά υποδείγματα.

Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των τουρκικών προϊόντων είναι η Γερμανία (1,104 δις δολ) , το Ιράκ ( 1,007 δις δολάρια), το ΗΒ (0,686 δις δολάρια) και η Ιταλία (0,577 δις δολάρια).  Αντίστοιχα οι χώρες που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην τουρκική οικονομία είναι  η Κίνα (2,148 δις δολάρια), η Γερμανία (2,148 δις δολάρια) η Ρωσία (1,711 δις δολάρια)και η Ελβετία (1,496 δις δολάρια).
Ο δείκτης κάλυψης  των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε στο 60,0% το 2013 έναντι 63,0% το 2012.
Το 93,2% των εξαγομένων προϊόντων  ανήκουν στην κατηγορία της μεταποίησης , ενώ το 73,9% και το 14,2% των εισαγομένων προϊόντων  αντίστοιχα στα ενδιάμεσα και στα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Γραφική Παράσταση 1.

Πηγή: TURKSTAT
 

(UPD) Σε σημερινή του εκτίμηση, ο οίκος Schroders που βρίσκεται στην Ελλάδα, διερευνώντας επενδυτικές ευκαιρίες, αναφέρει ότι οι εκλογές δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά εφόσον υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, πέραν του ότι η ζημιά για την οικονομία θα είναι μεγάλη, είναι αμφίβολο εάν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μπορούν να συγκροτήσουν μια πλειοψηφία που θα στηρίξει τη σημερινή πολιτική.

(UPD) Σε σημερινή του εκτίμηση, ο οίκος Schroders που βρίσκεται στην Ελλάδα, διερευνώντας επενδυτικές ευκαιρίες, αναφέρει ότι οι εκλογές δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά εφόσον υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, πέραν του ότι η ζημιά για την οικονομία θα είναι μεγάλη, είναι αμφίβολο εάν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μπορούν να συγκροτήσουν μια πλειοψηφία που θα στηρίξει τη σημερινή πολιτική.

«Καμιά διάταξη του υπό δημοσίευση Μνημονίου δεν σχετίζεται με θέματα στελέχωσης πλοίων ή απολαβών και όρων εργασίας των ναυτικών, αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους σημαίας του πλοίου» δήλωσε ο υπουργός.

«Καμιά διάταξη του υπό δημοσίευση Μνημονίου δεν σχετίζεται με θέματα στελέχωσης πλοίων ή απολαβών και όρων εργασίας των ναυτικών, αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους σημαίας του πλοίου» δήλωσε ο υπουργός.