Αποτελέσματα για:

Evergrande Group

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές, η αναστολή διαπραγμάτευσης γίνεται εν όψει της ανακοίνωσης εσωτερικής ενημέρωσης