Αποτελέσματα για:

MyBusinessSupport

Μετά την απόσβεση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Ως και την Παρασκευή 15 Απριλίου, θα μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την ενίσχυση των 200 ευρώ για τις επιχειρήσεις ταξί

Ελήφθησαν πρωτοφανή σε ύψος και εύρος μέτρα συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ – Τα μέτρα συνέβαλαν ουσιαστικά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντέξουν, τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών