Γενικός Δείκτης:772.66-0.48%

ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΒΙΟΤ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,05
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
17.579.754,00
Κεφαλαιοποίηση
870.197,82

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,14

  Μέγιστη τιμή

 • 0,06
 • 0,07
 • 0,08
 • 0,12

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 13.058,00
 • 62.582,00
 • 173.885,00
 • 633.958,00
 • 4.124.735,00

  Πράξεις

 • 16,00
 • 65,00
 • 128,00
 • 1.326,00

  Τζίρος

 • 662,00
 • 3.385,00
 • 10.102,00
 • 47.443,00
 • 414.946,00