Γενικός Δείκτης:668.530.24%
EUR/USD: 1.1344

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,585
Μεταβολή: μονάδες, 6,364 %
Όγκος: 3.115,000
Αγορά
0,59 x 1.020,00 τμχ
Πώληση
0,59 x 115,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
3.115,000
Αξία Ημέρας
1.808,43
Άνοιγμα ημέρας
0,560
Υψηλό ημέρας
0,590
Χαμηλό ημέρας
0,560
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,581
προηγούμενο κλείσιμο
0,55
Διακύμανση ημέρας %
5,36
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
9.252.365,27

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,71

  Μέγιστη τιμή

 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 4.630,00
 • 39.731,00
 • 56.613,00
 • 107.847,00
 • 289.932,00

  Πράξεις

 • 20,00
 • 113,00
 • 193,00
 • 1.109,00

  Τζίρος

 • 2.500,00
 • 20.297,00
 • 28.600,00
 • 54.020,00
 • 154.991,00