Γενικός Δείκτης:708.75-1.27%
EUR/USD: 1.1291

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,615
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 300,000
Αγορά
0,62 x 100,00 τμχ
Πώληση
0,61 x 50,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
300,000
Αξία Ημέρας
184,00
Άνοιγμα ημέρας
0,610
Υψηλό ημέρας
0,615
Χαμηλό ημέρας
0,610
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,613
προηγούμενο κλείσιμο
0,62
Διακύμανση ημέρας %
0,82
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
9.726.845,54

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,71

  Μέγιστη τιμή

 • 0,62
 • 0,65
 • 0,65
 • 0,65

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.155,00
 • 48.063,00
 • 94.349,00
 • 134.454,00
 • 306.806,00

  Πράξεις

 • 14,00
 • 237,00
 • 378,00
 • 1.247,00

  Τζίρος

 • 702,00
 • 29.332,00
 • 52.890,00
 • 72.768,00
 • 168.485,00