Γενικός Δείκτης:844-1.09%
EUR/USD: 1.1238

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ - ΔΡΟΜΕ

0,399
Μεταβολή: μονάδες, 1,269 %
Όγκος: 32.363,000
Αγορά
0,40 x 20.513,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
32.363,000
Αξία Ημέρας
12.571,70
Άνοιγμα ημέρας
0,405
Υψηλό ημέρας
0,405
Χαμηλό ημέρας
0,380
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,389
προηγούμενο κλείσιμο
0,39
Διακύμανση ημέρας %
6,58
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
34.720.000,00
Κεφαλαιοποίηση
13.853.280,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,37
 • 0,28
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,43

  Μέγιστη τιμή

 • 0,42
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 454.526,00
 • 2.357.223,00
 • 3.471.219,00
 • 3.864.755,00
 • 4.234.074,00

  Πράξεις

 • 432,00
 • 1.924,00
 • 3.264,00
 • 4.870,00

  Τζίρος

 • 179.777,00
 • 879.245,00
 • 1.229.434,00
 • 1.330.474,00
 • 1.409.976,00