Γενικός Δείκτης:765.710.5%
EUR/USD: 1.17

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ - ΔΡΟΜΕ

0,240
Μεταβολή: μονάδες, 1,695 %
Όγκος: 966,000
Αγορά
0,24 x 228,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
966,000
Αξία Ημέρας
231,59
Άνοιγμα ημέρας
0,236
Υψηλό ημέρας
0,242
Χαμηλό ημέρας
0,220
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,240
προηγούμενο κλείσιμο
0,24
Διακύμανση ημέρας %
10,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
34.720.000,00
Κεφαλαιοποίηση
8.332.800,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,21
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,35

  Μέγιστη τιμή

 • 0,24
 • 0,25
 • 0,32
 • 0,35

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 11.921,00
 • 89.154,00
 • 710.809,00
 • 2.494.918,00
 • 3.295.930,00

  Πράξεις

 • 44,00
 • 165,00
 • 977,00
 • 3.792,00

  Τζίρος

 • 2.648,00
 • 19.749,00
 • 182.723,00
 • 712.416,00
 • 880.702,00