Γενικός Δείκτης:699.891.44%
EUR/USD: 1.18

Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ) - ΓΕΒΚΑ

0,630
Μεταβολή: μονάδες, 1,613 %
Όγκος: 2.360,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
2.360,000
Αξία Ημέρας
1.459,60
Άνοιγμα ημέρας
0,620
Υψηλό ημέρας
0,630
Χαμηλό ημέρας
0,610
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,619
προηγούμενο κλείσιμο
0,62
Διακύμανση ημέρας %
3,28
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
24.060.000,00
Κεφαλαιοποίηση
15.157.800,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,61
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,66

  Μέγιστη τιμή

 • 0,65
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,66

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 11.668,00
 • 87.148,00
 • 187.106,00
 • 578.936,00
 • 1.144.388,00

  Πράξεις

 • 34,00
 • 176,00
 • 328,00
 • 2.088,00

  Τζίρος

 • 7.281,00
 • 51.769,00
 • 110.620,00
 • 347.138,00
 • 652.840,00