Γενικός Δείκτης:668.50.23%
EUR/USD: 1.1343

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. - ΜΕΒΑ

0,950
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 3.334,000
Αγορά
0,96 x 526,00 τμχ
Πώληση
0,95 x 1.666,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
3.334,000
Αξία Ημέρας
3.167,30
Άνοιγμα ημέρας
0,950
Υψηλό ημέρας
0,950
Χαμηλό ημέρας
0,950
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,950
προηγούμενο κλείσιμο
0,95
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
3,20
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
10.500.000,00
Κεφαλαιοποίηση
9.975.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,09

  Μέγιστη τιμή

 • 0,99
 • 0,99
 • 0,99
 • 1,00

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 9.106,00
 • 28.814,00
 • 71.373,00
 • 128.475,00
 • 276.261,00

  Πράξεις

 • 21,00
 • 67,00
 • 182,00
 • 666,00

  Τζίρος

 • 8.794,00
 • 27.376,00
 • 67.605,00
 • 122.437,00
 • 269.988,00