Γενικός Δείκτης:712.46-0.02%
EUR/USD: 1.17

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. - ΜΕΒΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,99 x 100,00 τμχ
Πώληση
0,93 x 300,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,99
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
3,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
10.500.000,00
Κεφαλαιοποίηση
10.395.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,20

  Μέγιστη τιμή

 • 0,00
 • 1,00
 • 1,04
 • 1,09

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 0,00
 • 9.687,00
 • 61.134,00
 • 151.236,00
 • 296.426,00

  Πράξεις

 • 0,00
 • 33,00
 • 132,00
 • 804,00

  Τζίρος

 • 0,00
 • 9.363,00
 • 60.119,00
 • 151.245,00
 • 296.213,00