Γενικός Δείκτης:617.370.07%
EUR/USD: 1.1369

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε - ΜΟΤΟ

0,900
Μεταβολή: μονάδες, 4,046 %
Όγκος: 105,000
Αγορά
0,90 x 2.887,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
105,000
Αξία Ημέρας
92,50
Άνοιγμα ημέρας
0,880
Υψηλό ημέρας
0,900
Χαμηλό ημέρας
0,880
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,881
προηγούμενο κλείσιμο
0,87
Διακύμανση ημέρας %
2,27
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
11.700.000,00
Κεφαλαιοποίηση
10.530.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,83
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,20

  Μέγιστη τιμή

 • 0,90
 • 0,90
 • 1,00
 • 1,17

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 44.722,00
 • 158.285,00
 • 292.247,00
 • 316.252,00
 • 511.259,00

  Πράξεις

 • 82,00
 • 420,00
 • 793,00
 • 1.380,00

  Τζίρος

 • 38.843,00
 • 125.818,00
 • 236.634,00
 • 257.918,00
 • 416.187,00