Γενικός Δείκτης:625.69-0.78%
EUR/USD: 1.14

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε - ΜΟΤΟ

0,820
Μεταβολή: μονάδες, 5,128 %
Όγκος: 563,000
Αγορά
0,82 x 2.513,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
563,000
Αξία Ημέρας
461,01
Άνοιγμα ημέρας
0,770
Υψηλό ημέρας
0,820
Χαμηλό ημέρας
0,770
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,819
προηγούμενο κλείσιμο
0,78
Διακύμανση ημέρας %
6,49
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
11.700.000,00
Κεφαλαιοποίηση
9.594.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,20

  Μέγιστη τιμή

 • 0,82
 • 0,91
 • 1,17
 • 1,17

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 5.206,00
 • 18.034,00
 • 35.382,00
 • 62.887,00
 • 292.126,00

  Πράξεις

 • 18,00
 • 53,00
 • 169,00
 • 788,00

  Τζίρος

 • 4.113,00
 • 14.524,00
 • 29.551,00
 • 54.455,00
 • 230.308,00