Γενικός Δείκτης:731.49-0.23%
EUR/USD: 1.1156

ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε - ΜΟΥΖΚ

0,398
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 1.500,000
Αγορά
0,40 x 3.784,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1.500,000
Αξία Ημέρας
597,00
Άνοιγμα ημέρας
0,398
Υψηλό ημέρας
0,398
Χαμηλό ημέρας
0,398
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,398
προηγούμενο κλείσιμο
0,40
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
32.188.050,00
Κεφαλαιοποίηση
12.810.843,90

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,38
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,54

  Μέγιστη τιμή

 • 0,40
 • 0,47
 • 0,54
 • 0,54

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 31.341,00
 • 355.261,00
 • 1.618.700,00
 • 2.039.600,00
 • 2.216.718,00

  Πράξεις

 • 69,00
 • 522,00
 • 2.072,00
 • 3.160,00

  Τζίρος

 • 11.981,00
 • 146.281,00
 • 680.529,00
 • 816.325,00
 • 869.627,00