Γενικός Δείκτης:708.24-1.35%
EUR/USD: 1.1294

ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε - ΜΟΥΖΚ

0,515
Μεταβολή: μονάδες, 5,967 %
Όγκος: 63.329,000
Αγορά
0,52 x 935,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
63.329,000
Αξία Ημέρας
32.250,50
Άνοιγμα ημέρας
0,488
Υψηλό ημέρας
0,540
Χαμηλό ημέρας
0,486
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,509
προηγούμενο κλείσιμο
0,49
Διακύμανση ημέρας %
11,11
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
32.188.050,00
Κεφαλαιοποίηση
16.576.845,75

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,37
 • 0,33
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,49

  Μέγιστη τιμή

 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 319.847,00
 • 645.489,00
 • 964.517,00
 • 1.199.777,00
 • 1.361.758,00

  Πράξεις

 • 362,00
 • 599,00
 • 1.013,00
 • 1.992,00

  Τζίρος

 • 136.759,00
 • 252.603,00
 • 356.347,00
 • 427.055,00
 • 484.525,00