Γενικός Δείκτης:625.69-0.78%
EUR/USD: 1.14

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΦ

1,265
Μεταβολή: μονάδες, 1,606 %
Όγκος: 2.761,000
Αγορά
1,27 x 1.829,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
2.761,000
Αξία Ημέρας
3.422,95
Άνοιγμα ημέρας
1,250
Υψηλό ημέρας
1,265
Χαμηλό ημέρας
1,230
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
1,240
προηγούμενο κλείσιμο
1,25
Διακύμανση ημέρας %
2,85
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
11.812.193,00
Κεφαλαιοποίηση
14.942.424,15

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,63

  Μέγιστη τιμή

 • 1,27
 • 1,28
 • 1,39
 • 1,54

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 7.498,00
 • 55.945,00
 • 417.396,00
 • 1.264.454,00
 • 5.581.003,00

  Πράξεις

 • 38,00
 • 262,00
 • 1.375,00
 • 12.384,00

  Τζίρος

 • 9.172,00
 • 68.760,00
 • 523.981,00
 • 1.628.742,00
 • 6.051.295,00