Γενικός Δείκτης:773.781.1%

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΚΟΥΑΛ

0,265
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 15.967,000
Αγορά
0,27 x 6.890,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
15.967,000
Αξία Ημέρας
4.216,17
Άνοιγμα ημέρας
0,268
Υψηλό ημέρας
0,270
Χαμηλό ημέρας
0,260
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,264
προηγούμενο κλείσιμο
0,26
Διακύμανση ημέρας %
3,85
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
27.345.120,00
Κεφαλαιοποίηση
7.246.456,80

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,25
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,37

  Μέγιστη τιμή

 • 0,30
 • 0,30
 • 0,31
 • 0,37

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 325.270,00
 • 3.232.297,00
 • 4.327.085,00
 • 7.384.745,00
 • 10.730.595,00

  Πράξεις

 • 392,00
 • 985,00
 • 2.448,00
 • 10.480,00

  Τζίρος

 • 88.665,00
 • 677.972,00
 • 964.942,00
 • 1.884.889,00
 • 2.779.120,00