Γενικός Δείκτης:773.781.1%
EUR/USD: 1.16

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ΣΕΛΟ

0,120
Μεταβολή: μονάδες, 1,271 %
Όγκος: 1.618,000
Αγορά
0,12 x 32.262,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1.618,000
Αξία Ημέρας
192,35
Άνοιγμα ημέρας
0,118
Υψηλό ημέρας
0,120
Χαμηλό ημέρας
0,118
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,119
προηγούμενο κλείσιμο
0,12
Διακύμανση ημέρας %
1,27
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
245.497.164,00
Κεφαλαιοποίηση
29.214.162,52

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,09
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,28

  Μέγιστη τιμή

 • 0,12
 • 0,17
 • 0,19
 • 0,25

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 64.156,00
 • 1.722.555,00
 • 2.441.740,00
 • 4.065.782,00
 • 7.282.202,00

  Πράξεις

 • 76,00
 • 1.569,00
 • 2.275,00
 • 7.034,00

  Τζίρος

 • 7.002,00
 • 166.048,00
 • 289.335,00
 • 639.243,00
 • 1.289.774,00