Γενικός Δείκτης:700.920.15%
EUR/USD: 1.17

ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ) - ΣΙΔΜΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,36 x 398,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,36
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
10.186.667,00
Κεφαλαιοποίηση
3.667.200,12

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,47

  Μέγιστη τιμή

 • 0,39
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,40

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 125,00
 • 2.736,00
 • 18.428,00
 • 39.489,00
 • 105.952,00

  Πράξεις

 • 1,00
 • 11,00
 • 44,00
 • 289,00

  Τζίρος

 • 48,00
 • 759,00
 • 5.068,00
 • 11.540,00
 • 35.571,00