Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΒΙΟΤ

0,125
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 41.000,000
Αγορά
0,13 x 2.493,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
41.000,000
Αξία Ημέρας
5.005,00
Άνοιγμα ημέρας
0,122
Υψηλό ημέρας
0,125
Χαμηλό ημέρας
0,122
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,122
προηγούμενο κλείσιμο
0,13
Διακύμανση ημέρας %
2,46
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
17.579.754,00
Κεφαλαιοποίηση
2.197.469,25

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,10
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,14

  Μέγιστη τιμή

 • 0,13
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 225.081,00
 • 1.401.140,00
 • 2.344.315,00
 • 2.688.752,00
 • 3.097.384,00

  Πράξεις

 • 47,00
 • 274,00
 • 580,00
 • 1.356,00

  Τζίρος

 • 26.551,00
 • 158.251,00
 • 249.761,00
 • 281.860,00
 • 310.176,00