Γενικός Δείκτης:708.24-1.35%
EUR/USD: 1.1319

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,615
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 300,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
300,000
Αξία Ημέρας
184,00
Άνοιγμα ημέρας
0,610
Υψηλό ημέρας
0,615
Χαμηλό ημέρας
0,610
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,613
προηγούμενο κλείσιμο
0,62
Διακύμανση ημέρας %
0,82
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
9.726.845,54

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,71

  Μέγιστη τιμή

 • 0,62
 • 0,65
 • 0,65
 • 0,65

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.340,00
 • 31.200,00
 • 94.339,00
 • 134.754,00
 • 306.890,00

  Πράξεις

 • 18,00
 • 176,00
 • 380,00
 • 1.248,00

  Τζίρος

 • 816,00
 • 19.244,00
 • 52.922,00
 • 72.952,00
 • 168.560,00