Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ - ΔΡΟΜΕ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,24 x 8.969,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,24
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
34.720.000,00
Κεφαλαιοποίηση
8.332.800,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,35

  Μέγιστη τιμή

 • 0,24
 • 0,25
 • 0,26
 • 0,33

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 955,00
 • 8.170,00
 • 125.847,00
 • 941.711,00
 • 3.057.780,00

  Πράξεις

 • 14,00
 • 51,00
 • 303,00
 • 3.537,00

  Τζίρος

 • 219,00
 • 1.858,00
 • 28.961,00
 • 248.045,00
 • 827.381,00