Γενικός Δείκτης:684.290.48%
EUR/USD: 1.18

ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ - ΕΧΑΕ

4,300
Μεταβολή: μονάδες, 1,177 %
Όγκος: 174,000
Αγορά
4,34 x 100,00 τμχ
Πώληση
4,31 x 566,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
174,000
Αξία Ημέρας
740,75
Άνοιγμα ημέρας
4,250
Υψηλό ημέρας
4,300
Χαμηλό ημέρας
4,250
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
4,257
προηγούμενο κλείσιμο
4,25
Διακύμανση ημέρας %
1,18
Bid ASK
5,70
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
60.348.000,00
Κεφαλαιοποίηση
259.496.400,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 4,17
 • 4,16
 • 4,12
 • 4,12
 • 5,87

  Μέγιστη τιμή

 • 4,45
 • 4,59
 • 4,78
 • 5,25

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 410.745,00
 • 3.079.241,00
 • 4.737.909,00
 • 9.475.125,00
 • 22.676.015,00

  Πράξεις

 • 1.298,00
 • 4.929,00
 • 10.976,00
 • 70.271,00

  Τζίρος

 • 1.788.065,00
 • 13.650.906,00
 • 21.220.160,00
 • 44.180.144,00
 • 111.093.944,00