Γενικός Δείκτης:725.56-0.81%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ - ΙΝΤΕΤ

0,550
Μεταβολή: μονάδες, 3,774 %
Όγκος: 4.487,000
Αγορά
0,55 x 23.796,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
4.487,000
Αξία Ημέρας
1.940,32
Άνοιγμα ημέρας
0,392
Υψηλό ημέρας
0,550
Χαμηλό ημέρας
0,392
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,432
προηγούμενο κλείσιμο
0,53
Διακύμανση ημέρας %
40,31
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
5.616.600,00
Κεφαλαιοποίηση
3.089.130,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,86

  Μέγιστη τιμή

 • 0,55
 • 0,68
 • 0,68
 • 0,68

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 799,00
 • 7.287,00
 • 68.040,00
 • 177.045,00
 • 334.082,00

  Πράξεις

 • 12,00
 • 64,00
 • 170,00
 • 954,00

  Τζίρος

 • 379,00
 • 2.693,00
 • 18.009,00
 • 41.006,00
 • 94.072,00