Γενικός Δείκτης:714.44-1.51%

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π - ΡΕΒΟΙΛ

0,685
Μεταβολή: μονάδες, 3,788 %
Όγκος: 3.587,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
3.587,000
Αξία Ημέρας
2.319,66
Άνοιγμα ημέρας
0,690
Υψηλό ημέρας
0,690
Χαμηλό ημέρας
0,640
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,647
προηγούμενο κλείσιμο
0,66
Διακύμανση ημέρας %
7,81
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
21.912.599,00
Κεφαλαιοποίηση
14.791.004,33

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,78

  Μέγιστη τιμή

 • 0,75
 • 0,78
 • 0,78
 • 0,78

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 20.250,00
 • 404.421,00
 • 502.819,00
 • 611.898,00
 • 775.974,00

  Πράξεις

 • 50,00
 • 339,00
 • 520,00
 • 1.075,00

  Τζίρος

 • 13.133,00
 • 246.653,00
 • 295.790,00
 • 344.944,00
 • 428.031,00