Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε - ΒΑΡΓ

0,039
Μεταβολή: μονάδες, -19,792 %
Όγκος: 120,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
120,000
Αξία Ημέρας
4,62
Άνοιγμα ημέρας
0,039
Υψηλό ημέρας
0,039
Χαμηλό ημέρας
0,039
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,039
προηγούμενο κλείσιμο
0,05
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
4.737.503,00
Κεφαλαιοποίηση
227.400,14

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,20

  Μέγιστη τιμή

 • 0,04
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,06

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 120,00
 • 220,00
 • 402,00
 • 2.342,00
 • 25.999,00

  Πράξεις

 • 2,00
 • 4,00
 • 10,00
 • 56,00

  Τζίρος

 • 4,00
 • 8,00
 • 12,00
 • 78,00
 • 4.097,00