Αλμούνια

Η Ισπανική κυβέρνηση είχε δίκιο που αντιστάθηκε στις πιέσεις για πλήρες πρόγραμμα και επέλεξε να εστιάσει το πρόγραμμα στον τραπεζικό τομέα, αποφεύγοντας το πλήρες μνημόνιο δήλωσε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών και νυν αξιολογητής των ελληνικών προγραμμάτων

Απόρρητο Απόρρητο