αναδρομικά

Η καταβολή πραγματοποιείται από τον επανυπολογισμό των συντάξεων 133.692 παλαιών συνταξιούχων - Ο μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνεται στα €195, ενώ έχει πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20%

Οι πληρωμές των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβουν αναδρομικά οι συνταξιούχοι