ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διευκόλυνση επενδυτών, μείωση της γραφειοκρατίας και σύμπτυξη σταδίων, ανάρτηση δασικών χαρτών, μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, περιβαλλοντικό τέλος σε όλες τις πλαστικές σακούλες

Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 προβλέπει ότι οι ανανεώσιμες πηγές θα καλύπτουν το 61% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και το 35% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα σε όλους τους τομείς

Απόρρητο Απόρρητο