ανεργία

Μια ολοκληρωμένη έρευνα, από το e-forologia.gr, για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την τελευταία 3ετία, από τα οποία προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018»

Λόγω της πανδημίας Covid-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους

Απόρρητο Απόρρητο