Αirbnb

Οι περισσότεροι διαχειρίζονται μόνοι τα διαμερίσματα που έχουν, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 νοικιάζει την ιδιοκτησία του για πάνω από 150 μέρες το χρόνο - Ο βασικός παράγοντας που τους ώθησε να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι για να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα ή να βρουν διέξοδο από την οικονομική κρίση - Τι δείχνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι περισσότεροι διαχειρίζονται μόνοι τα διαμερίσματα που έχουν, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 νοικιάζει την ιδιοκτησία του για πάνω από 150 μέρες το χρόνο - Ο βασικός παράγοντας που τους ώθησε να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι για να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα ή να βρουν διέξοδο από την οικονομική κρίση - Τι δείχνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το BnB Guest Conference φιλοδοξεί να γίνει το ετήσιο ραντεβού επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα της τουριστικής αγοράς και διοργανώνεται από την Smart Press

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι μεγάλες πλατφόρμες, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών κατοικιών δε θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι ανέχονται τη φοροδιαφυγή - «Η οικονομία διαμοιρασμού μετράει λίγα χρόνια, ενώ η επιβολή φόρων μετράει κάποιες ...χιλιετίες» το μήνυμα μάλιστα του επικεφαλής της ΑΑΔΕ