ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της επίδρασης που θα έχει στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα των εταιρειών η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, "δεδομένης της εκκρεμούς διαδικασίας διευθέτησης και της αβεβαιότητας ως προς το εν τέλει αποτέλεσμα" όπως αναφέρουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Ελλάκτωρ σε απάντησή τους σε σχετικό ερώτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την ανάγκη να υπάρξει έμπρακτη εμπιστοσύνη στους Ελληνες επιχειρηματίες που στηρίζουν πραγματικά τη χώρα επεσήμανε σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30ης Μαΐου 2016 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας,  τον κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη του Ευαγγέλου, Οικονομολόγο, ως νέο μη εκτελεστικό  μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου.