Γιάννης Ρέτσος

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ έκανε λόγο για ένα δομημένο σχέδιο δράσης, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εφαρμόσει μια συνολική ψηφιακή στρατηγική για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας