ΓΣΕΒΕΕ

Η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και της βιωσιμότητας των εταιρειών δεν μπορεί να επιτευχθεί με υψηλά επιτόκια, υψηλές χρεώσεις, και περίπλοκες διαδικασίες δανειοδότησης αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ

Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, επτά στις 10 επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να λειτουργούν κατέγραψαν μείωση του τζίρου τους - Ως σημαντικότερο πρόβλημα εκτιμούν ότι θα είναι η έλλειψη ρευστότητας

Απόρρητο Απόρρητο