δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον Ιούνιο του 2020 το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε περίπου 18 δισ.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σε διάστημα ενός χρόνου έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις δανείων, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ - Το ύψος των δανείων που διαχειρίζονται οι 25 εταιρείες του κλάδου και η συζήτηση περί συγχωνεύσεων

Συνεχίζουν τις αναστολές καταβολής δόσεων κεφαλαίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου - Οι μήνες αναστολής είναι έντοκοι, γεγονός, που σημαίνει ότι οι τόκοι θα προστεθούν στο τέλος στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της οφειλής

Προϋπόθεση ότι, αφενός, έχουν πληγεί από την πανδημία, αφετέρου έχουν προηγουμένως ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις τράπεζες - Ξεκίνησαν από σήμερα οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια

Απόρρητο Απόρρητο