δάνεια

Επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας Bad Bank -πέραν του Ηρακλή- για τα NPEs, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΤτΕ - Υπενθυμίζει πως οι ευέλικτες πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τους επόπτες έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Πρόκειται για την τρίτη φάση του προγράμματος των φθηνών κρατικών δανείων που θα είναι  στοχευμένη σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης οι οποίες έχουν υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κρίση της πανδημίας.

Όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από το επιπλέον διάστημα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου – Στα 1,2 δισ ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος - Έχουν εγκριθεί ήδη 18.321 αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των αρχικών τριών μηνών

οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2020 - Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019

Τέλη Απριλίου τα πρώτα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και ελάχιστες εξασφαλίσεις - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι - Πώς θα γίνει η μόχλευση των κεφαλαίων ύψους 2 δισ. του υπό σύσταση εγγυοδοτικού μηχανισμού και ο κρίσιμος ρόλος των τραπεζών

Απόρρητο Απόρρητο