ΔΕΔΔΗΕ

Διατύπωσε ερωτήματα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης, το νομοσχέδιο της ΔΕΗ και την ισορροπία που θα διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας ανάμεσα στους βασικούς παίκτες