ΕΒΖ

Η τροπολογία που προβλέπει την χορήγηση 5,85 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την εξόφληση τευτλοπαραγωγών και εργαζομένων ήρθε μια εβδομάδα πριν τον ορισμό νέας ημερομηνίας για συζήτηση της ένταξής της στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα

Με την τροπολογία, προβλέπεται η καταβολή των ανωτέρω ποσών από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας. Η συνολική δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζεται στα 5,85 εκατ. ευρώ