ΕΕ

Ανησυχίες σε Βρετανία και ΕΕ για το αν η βρετανική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών θα παραμείνει ουδέτερη σε ό,τι αφορά την παραχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας σε πελάτες και ανταγωνιστές της