Εθνική Τράπεζα

Τα προϊόντα της απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε κάθε οργανισμό, φορέα ή εταιρία που θέλει με βιώσιμο τρόπο να συνεργάζεται με πελάτες, εργαζόμενους, δίκτυο πωλήσεων και προμηθευτές

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 950 νέοι καλλιτέχνες και η Επιτροπή που είχε ορισθεί, επέλεξε, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, 15 έργα τέχνης που αποκτά με αγορά η Εθνική Τράπεζα, για εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής της συλλογής

Το επενδυτικό σχήμα των Atlas Merchant Capital και Elements Capital Partners είναι τελικά το μόνο που έχει υποβάλει δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Κύπρου

Στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας καθώς και της οικονομικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών και του ερευνητικού δυναμικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνεται η συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds (www.nbg.gr/nbgseeds) της Εθνικής Τράπεζας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Απόρρητο Απόρρητο