εισφορές

Υπερφορέας , δομημένος σε ψηφιακή βάση θα προκύψει από την ενοποίηση του ΕΦΚΑ και του Ενιαίου ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία θα προωθηθεί με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Απόρρητο Απόρρητο