ΕΚΤ

Μια μεγάλη ομάδα πολιτικών ιθυνόντων αντιτίθεται σε ένα μεγάλο πακέτο κινήτρων και στο σκεπτικό ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι απαραίτητη

Ως μονόδρομος χαρακτηρίζεται η συνέχιση των εξαιρετικά ευνοϊκών πολιτικών της ΕΚΤ από τον αρθρογράφο του Bloomberg, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ασήμαντο οικονομικό αντίκτυπο

Ορισμένα μέλη του ΔΣ δεν θεωρούν ότι η οικονομία είναι αρκετά αδύναμη για να επανέλθει το μέτρο - Κρίσιμη η συνεδρίαση στις 12 Σεπτεμβρίου