ΕΚΤ

Η συσσώρευση χρεών κρατών - μελών της ευρωζώνης αλλά και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιωτικού τομέα δημιουργούν νέα σενάρια οικονομικών κρίσεων - Ενδεχόμενο αγοράς «Junk Bonds» από ΕΚΤ - Reuters: Η ΕΚΤ προετοιμάζεται και για την «μετά την Bundesbank» εποχή

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν παραιτηθεί από την ιδέα μιας ταχείας οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού και είναι έτοιμοι να ρίξουν νέα ρευστότητα τον επόμενο μήνα, εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες που θα δείχνουν ότι οι υπάρχουσες προσπάθειες δεν είναι αρκετές. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ  συμφώνησε στις 30 Απριλίου ότι «κατά […]