ΕΚΤ

Μια μεγάλη ομάδα πολιτικών ιθυνόντων αντιτίθεται σε ένα μεγάλο πακέτο κινήτρων και στο σκεπτικό ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι απαραίτητη

Ως μονόδρομος χαρακτηρίζεται η συνέχιση των εξαιρετικά ευνοϊκών πολιτικών της ΕΚΤ από τον αρθρογράφο του Bloomberg, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ασήμαντο οικονομικό αντίκτυπο