ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη ασφάλιση θα καταβάλλουν μία εισφορά - Νέα αρχιτεκτονική στο πλαίσιο κυρώσεων και προστίμων του εργατικού δικαίου με ξεκάθαρους κανόνες για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Το υπουργείο Eργασίας προσανατολίζεται στην αποσύνδεση του υπολογισμού από το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα και στην επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς με βάση τις τεκμαρτές ασφαλιστικές κλάσεις αλλά με δικαιότερα κριτήρια

Οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος από τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ

Απόρρητο Απόρρητο