ελληνικά νησιά

Οι ταξιδιωτικές συνήθειες αλλάζουν γρήγορα και μαζικά. Ο κόσμος αποφευγει τις μεγάλες πόλεις υπέρ των μικρότερων προορισμών που προσελκύουν λιγότερους τουρίστες, σχολιάζει το αφιέρωμα του αμερικανικού δικτύου

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν πληροφορίες στους εγχώριους τουριστικούς φορείς για το αν τα ελληνικά νησιά (όπως και αυτά της Ισπανίας) μένουν πράγματι εκτός, όπως αναφέρει η Sun – Sun: Εκτός της βρετανικής «πράσινης» λίστας τα ελληνικά νησιά