Ελληνική οικονομία

Διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα στη διαχείριση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους - Απλούστερο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με ευρύτερη βάση και χαμηλότερους συντελεστές προτείνει ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Νίκος Βέττας – Οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι που εντοπίζει η τριμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου για την οικονομία